dr hab. n. med. Piotr MALARA, prof. nadzw.

Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Implantolog, Lekarz Stomatolog

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (1998). W trakcie studiów i po ich zakończeniu odbył liczne staże zawodowe i naukowe w renomowanych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem oraz w Klinice Chirurgii Stomatologicznej, Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Strassburgu). W roku 2001 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w dziedzinie stomatologii, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. W roku 2007 zakończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej.  W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, natomiast w roku 2012 został profesorem nadzwyczajnym.

Piotr Malara ukończył szkolenie podyplomowe w zakresie implantologii stomatologicznej organizowane przez Uniwersytet Warwick w Wielkiej Brytanii oraz General Implant Forum and Training pod kierunkiem naukowym prof. S. Hardinga. Ukończył również studia podyplomowe w dziedzinie medycyny estetycznej.

W roku 2015 uzyskał tytuł Master of Science in Oral Implantology kończąc studia w zakresie implantologii na Johann Wolfgang Goethe Universitat we Frankfurcie nad Menem. Obecnie jest tutorem szkolenia praktycznego oraz opiekunem prac dyplomowych kolejnych roczników studentów w tej prestiżowej uczelni.

Piotr Malara jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz licznych referatów wygłaszanych na konferencjach z zakresu stomatologii, chirurgii i implantologii szczękowo-twarzowej. Pod Jego opieką promotorską kilku lekarzy uzyskało stopnie doktora nauk medycznych.

 

CERTYFIKATY